Školka a neočkované dítě

Aktuální informace roku 2020.

Může neočkované dítě do školky, dětské skupiny, lesní školky nebo jiného předškolního zařízení?

Jaký je současný stav legislativy v případě, že se rozhodnete, (ať už z jakýchkoliv důvodů), svoje dítě nenaočkovat povinnými vakcínami nebo chcete očkování odložit z důvodu zdravotní kontraindikace vašeho dítěte?

Vezmou vám pak dítě do školky nebo dětské skupiny? A bude vyloučeno ze společných akcí, jako je škola v přírodě?

Článek je průběžně aktualizován.
Aktuální informace k 23.4. 2020

12. února 2020 Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.,). Ten upravuje nové podmínky pro přijímání neočkovaných dětí do dětských zařízení a jejich účast na společných akcí s ostatními dětmi.

Následně rozhodoval Senát, který s pozměňovacími návrhy vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně.

Ta dne 21.4.2020 rozhodla o následujících změnách.

“ Předně chci sdělit, že tento článek neřeší otázku, zda a jak očkovat nebo neočkovat a co je správně. Ostatně si tuto otázku musí zodpovědět rodiče sami, doporučuji však se řádně informovat.“

Zde vám přináším základní přehled toho, co se má změnit v přístupu zařazení neočkovaných nebo nekompletně naočkovaných dětí do kolektivu.

Škola v přírodě pro všechny, zotavovací akce jen pro očkované

První vlaštovkou je „rozvolnění“ podmínek v tom, že na školu v přírodě mohou jet všechny děti, když už spolu celý rok sedí v jedné lavici. Na školu v přírodě tak nebude vyžadováno řádné očkování.

Ovšem pokud se pojede na zotavovací akci (více než 30 dětí na dobu delší než 5 dnů), už tato podmínka NEPLATÍmohou jet pouze řádně očkované děti.

Zvláštní, že v „míře možné nákazy“ je důležitý počet osob a délka pobytu. Při tom, i u těchto zotavovacích akcí se většinou děti setkávají v rámci svých zájmových aktivit po celý rok a pak spolu např. jedou na tábor. Bohužel zde neočkovaní nesmí.

Do školek mohou i ty děti, které nejsou řádně očkované ze zdravotních důvodů

Další novinkou je to, že na výše uvedené zotavovací akce i do všech školek mohou být přijaty i děti, které nejsou řádně očkované. Rozuměj ty, které nejsou řádně očkované ze zdravotních důvodů.

Nově se totiž do zákona o ochraně veřejného zdraví vkládá místo „trvalá kontraindikace“ slovo „kontraindikace“. Tzn., že např. dítě, které není řádně doočkováno a pediatr mu potvrdí dočasnou kontraindikaci, bude posuzováno jako kompletně naočkované dítě a bude mít přístup do všech zařízení i akcí.školka v přírodě

Může neočkované dítě do školky?

Zařízení, která pečují o děti do 3 let věku nebo vychovávají děti nad 3 roky v předškolních zařízeních (tedy registrované mateřské školky, dětské skupiny i registrované kluby provozující živnost), mohou přijmout pouze děti, které jsou řádně očkované, mají kontraindikaci nebo potvrzení, že jsou imunní proti nákaze.

Návrh Senátu, aby bylo přijato i dítě, které nemá očkování proti žloutence typu B bohužel nebyl v závěrečném rozhodování Poslaneckou sněmovnou schválen.

Za řádně očkované dítě je tak považováno dítě, které má očkování proti šesti onemocněním (tetanus, černý kašel, dětská přenosná obrna, hepatitida typu B, záškrt, onemocnění vyvolané haemophilus influenzae typu b) ve schématu minimálně 2 + 1 a dále očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám v minimálně jedné dávce.

 

Školka, klub, lesní školka apod., která není registrovaná a neprovozuje živnost, může přijímat i neočkované děti. Většinou se tak jedná o zřizované spolky rodičů, které za tímto účelem sdružují děti.

Zamyšlení nad nelogičností této úpravy:

• Dítě do čtyř let věku NESMÍ do školky, pokud nemá řádné očkování, ale v 5 letech už bez očkování do školky MUSÍ (předškolní ročník už je povinný)! Tudíž zde už jaksi toto dítě „nebezpečné“ pro ostatní není.
• To stejné do školy. Vzhledem k tomu, že máme povinnou školní docházku, usednou v první třídě vedle sebe v lavici očkované i neočkované děti.
• Nově spolu všichni mohou jet na školu v přírodě, ale pokud se jedná o zotavovací akci (více jak 30 dětí na více jak 5 dnů), už neočkované děti jet nesmí.
Je opravdu nutné omezovat smíšený kolektiv očkovaných a neočkovaných dětí ze ZDRAVOTNÍCH důvodů, když tyto důvody v 5 letech jak mávnutím kouzelného proutku odpadnou?
Není tak ten zájem někde jinde? Zejména diskriminačně donutit co nejvíce rodičů, aby i přes svůj nesouhlas byli nuceni naočkovat své děti?

Novelu zákona projednala Poslanecká sněmovna 21.4.2020 a následně ji podepíše prezident republiky.

Aby vám neutekly žádné novinky, sledujte můj účet na instagramu.

Ambulantní porod

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.