Jděte k porodu skutečně připravená a právně vybavená.