komplexní on-line kurz 

Moje práva

v těhotenství

a u porodu


Jděte k porodu skutečně připravená a (s)právně vybavená.

První on-line předporodní kurz zaměřený na Vaše  

práva
nároky
postupy
možnosti

od těhotenství, přes porod až po šestinedělí.

Kurzem prošlo již přes 600 spokojených žen.

Aby se přístup k porodu začal měnit, je nutné, aby ženy samy znaly své možnosti i práva a věděly, jak řešit „nekomfortní“ situace při střetu se systémem českého porodnictví.

Nechte se vést kurzem, co Vám otevře oči, a získejte informace, které Vám na předporodním kurzu v porodnici rozhodně neřeknou. 

Co Vám tento kurz přinese:

 

  • Právní přípravu a informace k porodu na jednom místě.
  • Budete připravena porodit v českých porodnicích.
  • Dodá vám sebevědomí a odvahu postupovat v souladu s vaším přáním.
  • Informace, které vám v porodnici neřeknou.
  • Budete umět věcně argumentovat v nekomfortních situacích.
  • Budete připravena na "nevhodné" situace a už se napříště nezaleknete.

Když znáte svá práva a víte, na co máte nárok,  budete mnohem klidnější a sebevědomější.


Jak bude kurz probíhat?

Kurz je rozdělen do 8 bloků v rámci členské sekce na webu.

Ke studiu si nepotřebujete rezervovat žádný přesný čas. Procházíte si jej vlastním tempem a podle Vašich časových možností.   

Získáte přístupy ihned k Vámi zakoupenému obsahu.

Přístup Vám již zůstane a vy si jej můžete procházet kdykoliv budete potřebovat.

Forma je v podobě krátkých, stručných videí s prezentací předaná přehlednou a jasnou formou.

Získáte tak potřebné informace rychle, přehledně a nemusíte trávit čas nad hodinovými videi. 

Budete mít odkazy na příslušné zákony, zdroje, statistiky i metodiku o které se můžete opřít.

Potřebujete jen internetové připojení.


Tímto tématem se zabývám řadu let. Pokud se chcete dozvědět, co vše jsem zjistila a vyhnout se tak některým chybám, tak je tento kurz právě pro Vás. 

S velkou vášní podporuji těhotné ženy, které chtějí jít k porodu sebevědomě a nechtějí nic nechat náhodě.

Dodávám ženám odvahu a jistotu dovolit si rozhodovat o svém porodu i svém těle. 

A to prostřednictvím jasných, věcných informací, zákonů i své právní odbornosti. 

Výsledkem je pak šťastná, klidná a sebevědomá žena, která se nebojí porodu a je připravena obhájit si svůj vlastní postoj, porod i život. 

Snažím se podpořit nejen samotné ženy, ale i jejich doprovod k porodu. Aby věděl, na co vše má nárok, právo a co si nenechat líbit. Pak může žena rodit v klidu, že je o ni náležitě postaráno.

Podělím se s vámi o mé roky zkušeností s touto problematikou. Na jednom místě tu najdete mé nejlepší tipy, rady, informace pro Váš porod v klidu a dle Vašich představ i v porodnici.

Mgr. Jiřina Novotná

Co všechno v kurzu Moje práva v těhotenství a u porodu naleznete?

Na které otázky najdete odpověď?

Obsah kurzu

1. VŠE PRO ZAČÁTKY TĚHOTENSTVÍ

VYŠETŘENÍ V TĚHOTENSTVÍ, PROHLÍDKY, KOMUNIKACE S GYNEKOLOGEM/PEDIATREM.NEGATIVNÍ REVERS.

Jaká vyšetření v těhotenství Vás čekají? Musíte je všechny podstoupit? Lze některé odmítnout? S jakými argumnety se můžete setkat?

Jak postupovat a reagovat? Negativní revers. 

Jak postupovat, pokud si nepřejete konkrétní vyšetření?

Co když mě chtějí vyřadit z evidence? Mohou? Kdy a jak? Jak se bránit? Jak postupovat, pokud Vám bude sděleno, ať si najdete jiného lékaře/gynekologa?

Kdy může lékař odmítnout poskytování péče a kdy Vás může "vyřadit" z evidence?

Je možné Vás odmítnout přijmout v porodnici, když tam nejste registrovaná? 

Bonus: Informace o ultrazvuku ve 20.tt. a jeho úhradách. Co si musíte pohlídat, abyste jej nemusila hradit. Jaké kódy se vykazují?
Jaký je rozdíl mezi hrazeným a superkonziliárním (nehrazeným) ultrazvukem?

Odkazy na příslušná zákonná ustanoveníDokumenty.

Přehled vyšetření ke stažení ve formátu pdf.
Zákon o zdravotních službách ke stažení.

2. VYŘIZOVÁNÍ PŘED PORODEM I PO NĚM VČETNĚ FORMULÁŘŮ

ZJISTILA JSTE, ŽE JSTE TĚHOTNÁ A NEVÍTE, CO VŠE ZAŘÍDIT? KDY A KAM SE REGISTROVAT, CO A KAM NAHLÁSIT? CO VŠECHNO SI POHLÍDAT A NA CO NEZAPOMENOUT? JAK NEPŘIJÍT O MATEŘSKOU A NA CO MÁTE NÁROK? KDE VŠUDE NAHLÁSIT NAROZENÍ MIMINKA, DO KDY A JAKÉ JSOU LHŮTY? CO KDYŽ VYŘIZUJETE RODNÝ LIST SAMA? A VÍTE O VŠECH FINANČNÍCH MOŽNOSTECH?    

Jsem těhotná - co komu a kam oznámit pokud jsem zaměstnaná, OSVČ nebo na ÚP?

Gynekolog - kdy navštívit gynekologii, která vyšetření mne čekají?

Porodnice - podle čeho vybrat porodnici, kdy je vhodná doba, jak je to s registrací + tipy na výběr porodnice.

Platby pojistného - co a jak kontrolovat? Jak zajistit nárok na mateřskou?

PA nebo dula? a jaký je mezi nimi rozdíl? Kde a jak si ji vybrat?

Pediatr pro dítě - kdy jej oslovit?

Výběr zdravotní pojišťovny - proč? Kterou vybrat a podle čeho se orientovat?

Mateřská dovolená - kdo má nárok, jak dlouho trvá, kdy a kde si ji zařídit? Kdy se nastupuje a může jít otec místo mě?

Matriční úřad - co vyřídit před porodem, jméno, příjmení, prohlášení, otcovství

Co k porodu? Které dokumenty si připravit?

Porodné - kdy a kdo má nárok? Jak je vyřídit?

Otcovská - jaké jsou podmínky, jak dlouho, kdy, podmínky, výše, jak dlouho, kde se podává žádost + vzor

Rodičovský příspěvek - výše, jak dlouho lze čerpat, výše, změna, specifika

Vyřizování po porodu - kde všude nahlásit oznámit narození miminka

Které dávky si po porodu zajistit nebo pohlídat?

Další finance - jaké další nároky můžete získat. 

Formuláře k žádostem ke stažení, vzory dokumentů na matriku

Bonusy - v bonusové části naleznete tipy a fígle.

Zákony - přehled zákonů ke stažení

Otázky a odpovědi - postupně přibývající odpovědi na vaše dotazy.

Odkazy na příslušná zákonná ustanovení. Dokumenty.

3. PORODNÍ PŘÁNÍ A JAK SI ZAJISTIT JEHO DODRŽOVÁNÍ 

VŠE O PORODNÍM PŘÁNÍ VČETNĚ VZORU A PODROBNÉHO ROZBORU. INFORMACE O DOKUMENTECH Z PORODNICE. INFORMOVANÝ SOUHLAS A JEHO ROZBOR NA REÁLNÝCH PŘÍKLADECH Z PRAXE. SOULAD MEZI PP A IS. DVP. 

 

Porodní přání - co to vlastně je? Z čeho je dobré při jeho tvorbě vycházet? Stačí ústně, písemně nebo jinak? Je závazné? Musí být dodrženo? Doporučení, jak posílit a zefektivnit dodržení PP.
Dokumenty, které v porodnici "podepisujete".

Informovaný souhlas - co to je? Jaký má být a co musí být splněno před jeho podpisem? Co znamená být informovaně poučena? Jak rozpoznat manipulaci? Jak rozpoznat vážnost situace? Co byste měla vědět před tím, než dojde k zákroku?
Konkrétní příklady z praxe. 

Jak si zajistit dokumenty k přijmu do porodnice dopředu? Co podpisem IS vlastně stvrzujete a lze jej "nepodepsat", upravit, proškrtat?
Rozbor konkrétních IS a jejich rozpor s PP.
V kterých případech nemusí být dodrženo Vaše PP?

Jak ještě více podpořit dodržení Vašich přání?
DVP - dříve vyslovené přání. Co to vlastně je? Jaká je jeho forma, závaznost a náležitosti? Kdy nebude respektováno DVP?
Kde v zákoně naleznete tuto úpravu?
Zvolit PP nebo DVP?

Odkazy na příslušná zákonná ustanovení a zákony ke stažení

Vzor porodního přání ke stažení v pdf.

4. PORUŠOVÁNÍ INTIMITY A SOUKROMÍ, NEVHODNÉ ZACHÁZENÍ. PRÁVO NA NEPŘETRŽITOU PŘÍTOMNOST S VAŠÍM DÍTĚTEM. HAMILTONŮV HMAT. 

INFORMACE O TOM, CO A JAK NENÍ V PORODNICI V POŘÁDKU, JAKÉ CHOVÁNÍ NENÍ AKCEPTOVATELNÉ A JAK JEJ ŘEŠIT. ZEJMÉNA PRO TY ŽENY (NEBO I JEJICH PARTNERY), KTEŘÍ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE V PORODNICÍCH JE ŽENA VŽDY V MILÉM A BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ. TAKOVÉ "MALÉ" PROZŘENÍ NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH ZKUŠENOSTÍ A POZNÁMEK REÁLNÝCH ŽEN.

Porušení intimity a soukromí.

Příklady z praxe.
Co není v pořádku.
Odkazy na zákon.
Doporučení WHO.
Doporučení, jak nevhodné situace řešit

Nedůstojné zacházení, emocionální nátlak.

S čím se můžete setkat v praxi.
Příklady "nevhodných poznámek" ostatních žen.
Co vše může být nedůstojným zacházením nebo emocionálním nátlakem.
Jaká máte práva s odkazem na zákony.

Právo na nepřetržitou přítomnost s Vaším dítětem.

Hamiltonův hmat.

Co to je? Co byste měla vědět?
Na co určitě dát pozor!
Kdy se provádí.
Preventivní doporučení

5. VŠE O ZÁKAZU NÁVŠTĚV. RODIČOVSKÁ PRÁVA. 

O ZÁKAZU NÁVŠTĚV VŠEOBECNĚ, ALE I V SOUVISLOSTI S COVID OPATŘENÍMI. JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI , ODKAZY NA ZÁKONY, DOPORUČENÍ, METODIKY APOD. JAK POSTUPOVAT. 

Na koho se zákaz návštěv vztahuje? Kdo jej vydává? Jaké jsou rozdíly? Co otec u porodu a na oddělení šestinedělí, když je zákaz návštěv? Situace kolem Covid a jak postupovat.

 

RODIČOVSKÁ PRÁVA V PŘÍPADĚ HOSPITALIZACE DÍTĚTE.  

Právní vybavenost pro rodiče dětí (když budete "tlačeni" do zákroku, který není s vámi v souladu nebo vám bude řečeno, ať čekáte v čekárně, jaký dokument podepsat, aby s vaším dítětem mohl být i někdo jiný v případě vaší nepřítomnosti...). 

Odkazy na příslušná zákonná ustanovení a zákony ke stažení

Vzor plné moci ke stažení v pdf.

6. ZÁKROKY U PORODU

AŤ UŽ SI CHCETE ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ O KONKRÉTNÍM ZÁKROKU NEBO SI SEPISUJETE PORODNÍ PŘÁNÍ A NEMÁTE JEŠTĚ JASNOU PŘEDSTAVU, ZDA ANO NEBO NE, TAK JSTE ZDE SPRÁVNĚ. DOZVÍTE SE ZAJÍMAVÉ INFORMACE, STATISTIKY, ODKAZY NA STUDIE A ZÁKONY U NÁSLEDUJÍCÍCH ZÁKROKŮ:

 

- poloha vleže - proč není doporučována, jaké jsou nejčastější mýty kolem polohy vleže, proč ji v porodnici tak prosazují a jak co nejlépe postupovat (návod pro muže) a co na to říká WHO, další odborníci a co je doporučováno? 

- podání syntetického oxytocinu 

- dirupce vaku blan nebo-li "píchnutí vody"

- nástřih hráze

-Kristellerova expresse

- císařský řez

Nejčastější (sporné) zákroky, které se u porodu provádějí. Na co si dát pozor, klady a zápory, odkazy na zdroje a statistiky a odborné studie.  

7. VYŠETŘENÍ MIMINKA PO PORODU. ODDĚLENÍ ŠESTINEDĚLÍ. 

Informace o vyšetřeních, která se po porodu na miminku provádějí. doporučení, statistiky, zahraniční zdroje. 

Přerušení pupečníku  – co se doporučuje, jaké jsou studie, co se běžně děje v porodnicích a jaké výhody/rizika to s sebou nese?

- Měření, vážení koupání novorozence, co je to Apgar skóre, a co další vyšetření (kapání do očí, podání vitaminu K, laboratorní screening, vyšetření sluchu, vyšetření očí)?

Co se hned vyšetřuje, zda lze počkat, na co si dát pozor, (měření, vážení, koupání, apgar...), proč ano/ne, srovnání. 

Oddělení šestinedělí
Zajeté praktiky a na co si dát pozor. Musím miminko vážit? Může být se mnou v posteli?

Vyšetření - vizity, kontroly, podpora kojení - doporučení a odkazy na zákony a studie. 

8. VŠE O AMBULANTNÍM PORODU A ODCHODU Z PORODNICE DŘÍVE. 

AŤ UŽ ZVAŽUJETE AMBULANTNÍ POROD A CHCETE SE NA NĚJ NÁLEŽITĚ PŘIPRAVIT NEBO JEN ZVAŽUJETE DŘÍVĚJŠÍ ODCHOD Z PORODNICE, TAK JE TATO LEKCE PRÁVĚ PRO VÁS.

Propuštění z porodnice. Podmínky propuštění z porodnice.
Současný stav. Lze odejít dříve? Jak postupovat? S čím se můžete setkat v praxi. Jak si ověřit "vážnost" situace?

Odchod z nemocnice dříve než 72 hodin po porodu.
Ambulantní porod. Příklady z praxe. Jak postupovat. Jak řešit konflikt v případě "neprouštění"? Musím mít potvrzení od pediatra při propuštění?
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví.

Co když pediatr nechce převzít dítě do péče?
Kdy může odmítnout a kdy ne?
Odkaz na zákon a konkrétní důvody. Ukázky z praxe.
S jakými nejčastějšími argumenty se můžete setkat a odpovědi na ně. Jak postupovat. 

Která vyšetření, kdy a kde absolvovat po ambulantním porodu nebo odchodu z porodnice dříve?
Která vyšetření se provádí v porodnici? Kdy tato vyšetření provést?
Kdo všechno je oprávněn tato vyšetření provádět?
Kde a co si určitě zajistit předem?

Ke stažení: Vzor negativního reversu.

A to není všechno!

Mám pro Vás další 3 bonusy od hostů.

Se zakoupením kurzu Moje práva v těhotenství a u porodu získáte i tyto následující krásné bonusy: 

 

Vím, že příprava k porodu by měla být komplexní. Právě proto jsem oslovila 3 ženy, které si pro Vás připravily skvělé bonusy nejen s jógou v těhotenství, po porodu i s miminkem, ale také se přenesete na vlnu krásné relaxace pro naladění se na miminko a těhotenské afirmace. 

 

Veronika Johánková

Lektorka těhotenské jógy, projektu Dvě duše na jógamatce a podcastu Dvě duše si pro Vás připravila lekce:

- Držení těla, dech a intuitivní pohyb v těhotenství,

- Zpracování bolesti a strachu & dechové cvičení na podporu ženské energie,

- Poporodní funkční jóga - diastáza a pánevní dno,

- Mindfulness (Všímavost v mateřství),

- Všímavý dech

Uvnitř v kurzu také naleznete slevu na pořízení komplexního kurzu Dvě duše na jógamatce a Dvě duše na jģamatce po porodu. 

Šárka Chapman

Zkušená dula a lektorka hypnoporodu Šárka Chapman pro vás připravila nádhernou relaxaci naladění se na miminko, která vás pohladí po duši, a také Afirmace k porodu

Tereza Nolet

Lektorka těhotenské jógy Vás zavede do světa jógy a vy si tak můžete zacvičit:

- těhotenskou jógu pro období v těhotenství,

- jemnou jógovou lekci, která připraví vaše tělo a mysl na klidný spánek,

- harmonizační jógu po porodu

- jógu s miminkem.

Další bonusy ode mě 

5denní minikurz o porodním přání zdarma

3denní program pro Váš porod

záznam 3denního programu s informacemi pro Váš porod

20 min. konzultace 

platí jen pro objednávky do 2.7.2021

možno využít kdykoliv v průběhu vašeho těhotenství nebo porodu

Bonus

Pro Vás, kdo si zakoupíte kurz Moje práva v těhotenství a u porodu do 28.2.

 

Bonusová lekce pro muže.

Probereme základní věci a nastavení, které by měl váš muž znát, aby Vám mohl být dostatečnou oporou a jen tak se nezalekl, když uslyší: "ale to vy nemůžete". 

Příprava vědomého muže k porodu.

Pro doprovod k porodu, který chce ženu co nejvíce podpořit.

 

Provedu vás tak, abyste dokázal ženu ochránit, podpořit, abyste tam pro ni vždy byl a ona cítila, že má ve vás pevnou oporu.

 

Probereme základní nároky a možnosti s odkazy na zákony

"Formulky", které vám pomůžou jistě se rozhodovat a díky kterým se nenecháte "vyhodit na chodbu". 

 

Probereme otázky, na které je dobré se zeptat, když jste např. tlačeni do nějakého zákroku.

 

Dám vám tipy, jak komunikovat s personálem porodnice a jak řešit "nepříjemné" situace, které mohou nastat. 

 

Odkazy na zákonná ustanovení s odpověďmi na nejčastější argumentaci a jak postupovat.

 

Zvyšte svoje povědomí o svých možnostech a získejte:

Konkrétní návody

Získáte konkrétní návody, jak postupovat v situacích, do kterých se můžete lehce dostat (manipulace, nátlak, nepravdivě podané/neúplné)  informace 

Argumentaci

Naučíte se používat vhodné a pádné argumenty podložené zákonem pro váš postup. 

Oporu

Ujistíte se, kdy je váš postup správný a budete mít oporu nejen v konkrétním zákoně.

Fungující postupy

Osvojíte si fungující postupy.

Reference

Každá lekce byla skvělá a otevřela mi ještě více oči. Moc Vám děkuji! 🙂
Lucie Müllerová
Celý kurz by pro mě velmi poučný. V každé lekci jsem se dozvěděla něco nového, o čem jsem do té doby neměla ani ponětí. Seznámila jsem se se svými právy, s tím jak by porod a přístup zdravotního personálu vypadat neměl a jak se případně bránit. Díky tomuto kurzu jsem do porodnice připravená, vím co chci ve svém porodním plánu a jak si přání obhájit, získala jsem větší sebevědomí a klid. Děkuji
Karolína Pasterná
Myslela jsem si, že kurz pro mě není, ale zkusila jsem ho. A hned po prvních třech videích jsem za něj byla neskutečně vděčná. Vůbec mě některé situace při porodu nenapadly. Jsem tedy ráda, že tu bylo na ně upozorněno a zároveň vysvětleno, na co má člověk právo, jak se chovat a co říkat. Díky tomu jsem toto téma otevřela i s partnerem. Uvědomila jsem si, že je hodně situací, které vlastně mohou nastat a je dobré být o nich informován, aby člověk o nich neslyšel až při porodu, kdy už je trochu mimo a není schopen racionálně uvažovat.Moc za kurz děkuju.
Monika Havierníkováwww.madeforyou.cz
Před kurzem jsem si myslela, že musím zkrátka držet a mlčet, protože nikdo nebral ohledy na to co říkám. Teď už vím, že se nemusím nechat do ničeho nutit a mohu se sama rozhodnout. Už vím, jaké metody nátlaku mohou být použity a jak se bránit a nenechat zlomit proti mé vůli a přesvědčení. Také jsem si potvrdila, že úkony, které se mi nelíbí mohu s klidem odmítnout a jak si vše sepsat a domluvit se s porodnicí. Znám svá práva a zákony, které stojí při mě a podporují má rozhodnutí. Kurz bych určitě doporučila všem, kdo tápou ve svých možnostech, mají strach z nemocničního prostředí a personálu. Všem, kdo chtějí vědět, jak se v těhotenství i při porodu mohou rozhodnout a jak se v tom podpořit a na co vše se připravit. Za tuto zkušenost vám mockrát děkuji, byl to pro mne opravdu přínos.
Petra Suchá

Jaká je cena?

kurz Moje práva v těhotenství a u porodu včetně bonusů nyní pořídíte za 

3.490,- Kč

Budete mít jistotu, že vám nebudu podsouvat líbivé informace, které z vás mají udělat poslušnou ovečku daného porodnického zařízení.

Tyto informace většinou z úst zdravotnického personálu neuslyšíte (např. zdravotní personál vám málo kdy řekne, že “nemusíte podepsat” nebo “můžete odmítnout, odejít….”).

Máte jistotu, že negativní zkušenosti ostatních žen, které se do nepříjemných situací dostaly, jsem zpracovala a připravila vám “návod”, čeho se vyvarovat, na co si dát pozor a také jak případně argumentovat, pokud už se do nechtěné situace dostanete.


Přidejte se do kurzu

MOJE PRÁVA V TĚHOTENSTVÍ A U PORODU


Máte na mě otázky? Napište mi:

jirina@eporod.cz