Může mě lékař jen tak vyřadit z evidence?

V kterých případech může lékař ukončit poskytování péče?

Kde v zákoně naleznu tuto úpravu?

Jaká vyšetření v těhotenství jsou povinná?

Mám právo některé odmítnout?

V kterém případě může lékař odmítnout převzetí pacienta do péče?

Nejčastější důvody odmítnutí převzetí dítěte do péče?

Jak postupovat?

Toto jsou základní otázky, na které naleznete odpověď v jedné z kapitol právního manuálu k porodu. Konkrétně kapitoly odmítnutí péče. Tato kapitola je nyní ke stažení zdarma.