Dovolte mi, abych vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám vaše osobní údaje a o vašich právech.

Správce osobních údajů

Jsem správcem osobních údajů na webu www.eporod.cz
Určuji, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Mgr. Jiřina Novotná, Ponávka 2, 602 00, Brno IČ: 71447423
E-mail: jirina@eporod.cz

Pro které účely osobní údaje zpracovávám a jak dlouho je uchovávám?

A. Pro marketingové účely
Pro marketing eviduji, minimální údaje a to na základě vašeho souhlasu, který projevíte kliknutím na potvrzovací e-mail. To se nazývá double opt-in (dvojí potvrzení). Je to opatření proto, aby vás nemohl přihlásit nikdo jiný. V přihlašovacím formuláři udělujete souhlas se zasíláním mých článků, rad a tipů z oblasti těhotenství, porodu. Může se stát, že v e-mailech budou i články a tipy a rady a aplikace od jiných osob, na stejné téma.
Můžeme spolu komunikovat více kanály - Facebook a jiné sociální sítě (telefon, FB...)

Pro marketingové účely eviduji pouze váš e-mail, jméno, IP adresu, a sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah vašim preferencím. Dále sleduji údaje o vašem využívání emailingu (doručení kampaně, otevření kampaně apod.) a to proto, abych vám neposílala některý email opakovaně.
Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek a tipů neboli obchodních sdělení, maximálně 4 roky.
Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář a já vás odhlásím ze všech budoucích e-mailů. Odhlášení je stejně jednoduché jako přihlášení.
Prohlašuji, že vaše údaje nebudu předávat do třetích zemí.

B. Pro obchodní účely
Až teprve, pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt nebo službu, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře.
Jméno, příjmení, adresa, e-mail,(případně telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČ, číslo účtu). Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci vašich bezhotovostních plateb.
Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů
S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.
Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky.
Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii.
Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, a míře rizika zneužití.
Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů a to v celém řetězci, od vložení vašeho e-mailu až po vymazání po vypršení souhlasu, nebo doby skladování údajů nutných pro plnění smlouvy, která plyne ze zákona.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?
Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací.
Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Ujišťuji vás, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů.
Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Údaje nepředám ani do jiných zemí EU.

Prohlášení správce osobních údajů
Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:
• zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu,
• nepracuji s citlivými osobními údaji tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, biometrický údaj,
• splňuji informační povinnost vůči svým odběratelům podle zákona o ochraně osobních údajů,
• umožňuji svým odběratelům výkon jejich práv podle zákona o ochraně osobních údajů,
• plním veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů,
• zavazuji se v rozesílce e-mailů zohlednit jakékoliv změny v evidenci osobních údajů svých odběratelů ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od přijetí informace o změně.
Jak projevíte souhlas se zpracováním vašich údajů
Potvrzení e-mailu, s potvrzovacím odkazem, beru jako váš souhlas s výše uvedenými informacemi.
Kdykoliv se můžete odhlásit.
Zároveň tímto potvrzujete, že je vám víc než 16 let.